„Špatné“ slová

Dávnejšie som sa pýtal v Jazykovej poradni na slová kokot a piča. Prečo ich obchádzajú? Zato, že ich niekto používa ako nadávky – nemusíme si ich teraz zakazovať celoplošne… Možno by sme ich mali naopak očistiť – o tom tento článok: Kokot. Odpoveď Jazykovedného ústavu pre úplnosť prikladám:

Podľa českých etymologických slovníkov (slovenský etymologický slovník zatiaľ nevyšiel) sa pôvod slov, na ktoré sa pýtate, vysvetľuje podobne, ako uvádzate vo svojom emaile, teda ide o slová súvisiace s podstatným menom kohút a so slovesom močiť. Máte pravdu, že v slovenských výkladových slovníkoch sa dané výrazy doteraz neuvádzali, no Slovník súčasného slovenského jazyka, z ktorého vyšli zatiaľ dva zväzky – v roku 2006 vyšiel 1. zväzok /A – G/ a v roku 2011 druhý zväzok po písmeno L –, obsahuje aj takúto lexiku (v 2. zv. sa uvádza slovo kokot ako vulgárny výraz). Štylistické hodnotenie vulgárnych a hrubých slov v slovníkoch je odrazom ich fungovania v jazykovej praxi, nie je preto v kompetencii tvorcov slovníkov „očisťovať“ takéto výrazy. Nestáva sa, aby vulgarizmy, ktoré sa takto v jazyku tradične vnímajú, menili svoju štylistickú hodnotu, resp. oblasť používania. Podrobnejšie sa problematikou spracovania takýchto slov v slovenských slovníkoch zaoberá príspevok Alexandry Rajčanovej Tabuizovaná lexika v lexikografickom spracovaní (diachrónny pohľad), ktorý odznel na VI. kolokviu mladých jazykovedcov v roku 1996. Zborník príspevkov z tohto podujatia vyšiel pod názvom Varia VI a je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk (cez odkazy Lingvistické zdroje a slovníky… → Publikácie v digitálnej forme… → Zborníky → VARIA). V uvedenom príspevku nájdete dostatok odkazov na ďalšiu literatúru súvisiacu s touto oblasťou lexiky.

Odpoveď je vyčerpávajúca a veľmi pekne za ňu ďakujem.

*

*

*

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s